Att göra en konkurrentanalys på sociala medier är en bra idé för att förstå vilka användare du ska ha ett extra öga på. Men hur gör du detta och hur vinner du över dina konkurrenter på sociala medier?

Först och främst är det viktigt att förstå vad en analys av konkurrensen på sociala medier hjälper dig med. Det är bland annat att:

– Identifiera vilka dina konkurrenter är på sociala medier. 

– Förstå vad för plattformar de använder sig av.

– Förstå hur de tillämpar dessa plattformar.

– Sedan få en förståelse på hur bra deras sociala media strategi fungerar.

– Jämför därefter dina sociala media resultat mot din konkurrens.

– Identifiera olika typer av hot mot dina sociala medier.

– Hitta luckor i din sociala media strategi.

Steg 1. Identifiera dina konkurrenter.

Börja med att identifiera vilka dina egna nyckelord till företagets verksamhet är, exempelvis om du är en landskapsfotograf i Helsingborg, skulle det kunna vara landskapsfotograf Skåne. För att sedan få fram ytterligare nyckelord så använd dig av Google Adwords Keyword Planner. Ta sedan de topp 5 till 10 nyckelord som passar till ditt företag och sök efter dem på Google för att på så sätt förstå vilka dina största konkurrenter online är. Ha ett extra öga på vilka företag som har betalat för att synas högst upp. Klicka sedan in på deras sociala medier, oftast har de länkar från sin hemsida. Gör sedan samma sak på sociala media plattformar exempelvis Facebook och Instagram. Du borde nu ha hittat mängder med konkurrenter så nu är det dags att välja upp till 5 konkurrenter som är mest lik din nisch.

Steg 2. Samla information.

Nu när du har fattat beslut om vilka som är dina största konkurrenter, är det dags att se vad de har för sig på sociala medier. Gå igenom alla deras olika sociala medier och gör anteckningar av följande:

Vilka sociala media plattformar finns de på?

Hur många följare har de och hur fort växer de?

Hur ofta postar de inlägg?

Vad är deras engagemangsnivå?

Hur är deras röst i sociala medier?

Vilka hashtags använder de sig mest av?

Hur många hashtags använder de sig av?

Steg 3. Gör en SWOT analys.

Nu när all data är samlad är nästa steg att analysera och se hur du står gentemot din konkurrens. Samtidigt gör du en analys av hur du kan förbättra din strategi och vilka potentiella problem som kan uppstå på vägen. SWAT analys är det perfekta verktyget. Det står för:

S – Strenghts / Styrkor

W – Weaknesses / Svagheter

O – Opportunities / Möjligheter

T- Threats / Hot

Styrkor – Gör en lista på de delar där du är bättre än dina konkurrenter.

Svagheter – Gör en lista på de saker du ligger efter dina konkurrenter. Det är sedan dessa områden du ska försöka förbättra genom att testa dig fram och göra förändringar i din sociala media strategi.

Möjligheter – Ta fram områden som du tror du kan förbättra jämfört med dina konkurrenter, utifrån den information som du hittills har samlat. Eller på information om framtida förväntningar på sociala medier exempelvis nya funktioner.

Hot – Möjligheternas baksida, på vilka sätt ser du att dina konkurrenter i framtiden kommer att få en fördel, gå igenom tillväxt eller annat som förändras över tid. Viktigt även här att hålla koll på din industri och vilka förändringar som kommer att ske och hur de påverkar dig.

Steg 4. Repetera.

För att alltid kunna ligga steget före dina konkurrenter borde du gå tillbaka till din sociala media strategi kvartalsvis eller halvårsvis. Genom att ha ett ställe där du för anteckningar om nyheter och förändringar kontinuerligt, blir det mycket lättare att ta med dessa när du ska uppdatera din analys om möjligheter och hot.