Uppgifter

Gymnasie presentation

Dessa mallar använde jag under min presentation av gymnasiearbetet på Unga forskare. Dessa har jag gjort i Adobe Illustator.

Inlägg

Inlägg

Inlägg

Inlägg

Inlägg

Inlägg

inlägg

Inlägg

Upphovsrätt

Dokumenten om upphovsrätt finns inlämnad på teams.